Hundrastning

Så går det till …

Det mest vanliga är att jag rastar din hund när du arbetar eller av andra skäl inte
kan rasta din hund själv. Jag rastar alla hundar enskilt eftersom jag vill lära känna
din hund/hundar och bygga upp en kontakt och tillit mellan oss. Jag vill att hunden
ensam ska få den uppmärksamhet den behöver.


Registrering

För att anmäla dig till ViaCanis HundrastarCenter gör du en intresseanmälan under
”kontakt” i menyn. Du kan också mejla mig på info@viacanis.se och skriver då ditt
namn, tel, hundras, antal hundar och när du önskar rastning. Jag återkommer snarast.

Ringer mig på gör du på 076-274 90 63. Eftersom jag vill lägga all fokus på hundarna
när jag rastar och inte svarar i telefonen då, kan du prata in ett meddelande med namn
och nummer så återkommer jag snarast för att boka ett kostnadsfritt möte hemma hos
dig.

Anmälan till ovanstående alternativ är inte bindande.


Första mötet – kostnadsfritt

Efter mejl el. telefonkontakt bestämmer vi en tid där vi träffas och diskuterar Era
önskemål och allt som rör er hunds bästa, samtidigt som jag också får bekanta mig
med den/dem. Vi fyller i ett informationsblad med namn, ras, ålder, rutiner, hälsa
och ev rädslor m.m. samt tar en liten sväng för att bekanta oss utomhus.

Bestämmer ni Er för att anlita mig går vi igenom dagar och tider som kan passa. Vi
skriver ett avtal med startdatum för rastningen, och börjar alltid med en provmånad
om det gäller abonnemang, för att ni som hundägare och jag som rastare ska känna att
det fungerar. Därefter skriver vi ett kontrakt på 3, 6 eller 12 månader. Uppsägningstiden
är en månad för båda parter.


Rastningen

Jag kommer hem till dig på avtalad tid och tar ut din hund. Är du inte hemma kan
du genom nyckelkvittens tryggt lämna din nyckel till mig. Vi har efter era önskemål
kommit överens om hur promenaden ska se ut.

Som hundrastare gör jag naturligtvis allt för att våra promenader ska bli så trivsamma
upplevelser som möjligt. Hunden går alltid med mig kopplad och vi hälsar inte på  andra
hundar. Jag stannar inte och pratar med någon och telefonen är avstängd under rastningen.

Efter promenaden torkar jag tassar och ser till att din hund har friskt vatten om så önskas.
Jag skriver i kontaktboken om jag har något att rapportera efter rastningen, i annat fall är
allt ok.

Om din hund skulle råka ut för en olycka el. orsaka skada/olycka tar jag jag givetvis
kontakt med dig som ägare. Om hunden behöver akutvård och jag inte får tag på ägaren
åker jag till närmsta veterinär/djursjukhus. Alla kostnader i samband med veterinärbesöket
debiteras hundägaren.

OBS! Se ”Villkor” i menyn …