Villkor

Hund

Vaccination
Jag som hundrastare kommer i kontakt med många hundar på kort tid vilket ökar
smittorisken. Alla rastningshundar ska vara fria från ohyra, skabb och liknande. De
ska vara grundvaccinerade samt fortsatt vaccinerade mot valpsjuka, parvo, smittsam
leverinflammation och helst parainfluensa (kennelhosta). Gärna vaccinerad årligen
mot kennelhosta.

Försäkring
Hunden ska vara försäkrad som komplettering till min ansvarsförsäkring.

 

Katt

Vaccination
Eftersom jag rör mig mellan olika djur ökar risken för smittspridning. Därför måste
din katt vara grundvaccinerad och fortsatt vaccinerad.

Försäkring
Din katt bör också vara försäkrad som ett komplement till min ansvarsförsäkring.